Boka här

Familjerådgivningen - för boende i Håbo

Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna, såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik eller familjesamtal. Vi har avtal med Håbo kommun. Vid mottagningen kan du även gå i psykoterapi.

Lena Justusson

Lena Justusson är familjeterapeut och har lång erfarenhet av behandling och samtal i socialt arbete med barn, familjer, enskilda och par, bl. a som familjebehandlare och sedan 2015 som familjerådgivare. Hennes grundutbildning som förskollärare med specialpedagogisk påbyggnad har givit en god grund för vidareutbildning inom psykoterapeutiska områden som familjeterapi, anknytningsteori, systemteori, sexologi och existentiell vägledning. Hon har också utbildning inom genusvetenskap, våld i nära relation samt EFT, emotionellt fokuserad terapi. Lena arbetar inspirerad av EFT som bygger på anknytningsteorin där målet är att bygga trygga och tillitsfulla relationer, utforska och förstå känslor samt att utveckla nya sätt att hantera känslor och kommunikation i nära relationer.  Lena är van att arbeta med livskriser som ibland väcker existentiella frågor som utmanar relationen, t.ex barnlöshet, föräldraskap, sjukdom, död, sorg, missbruk, otrohet, intimitet och sexualitet. Hon har ett engagemang för att skapa positiva förändringar i människors liv och önskar hjälpa par att hantera sina konflikter på ett mer konstruktivt sätt.

E-post

Niclas Reich

Niclas Reich är socionom och legitimerad psykoterapeut. Han har över 20 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med enskilda individer, par och familjer, i mycket omväxlande livssituationer och dilemman (psykisk ohälsa med varierande diagnostik, relations-, beroende-, anhörig- och traumaproblematik, m.m.). Hans teoretiska grund vilar främst på psykodynamisk teori, men inbegriper även systemteoretiska perspektiv liksom teori och metodik ur kognitiv psykoterapi och kbt, m fl. Mycket inspiration finner han i affektfokuserad psykoterapi, som brukar beskrivas som en modern integrativ psykoterapiform med bas i psykodynamisk teori, anknytnings- och affektteori, med kognitiva inslag. Arbetet anpassas och utformas efter de individuella utmaningarna, för ett meningsskapande samarbete.

E-post

Kontakt

Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:00-12:00.

E-post info@familjeradgivningen.com

Vi finns på Sjövägen 6, Bålsta samt på Målargatan 7 (nära Hötorget) i Stockholm.

Avgift

Avgiften på 120 kr/samtal (90 min) betalas med Swish eller kort. Avgiften debiteras vid återbud senare än kl 09:00 dagen innan besöket. Upp till fem samtal erbjuds med möjlighet till förlängning med ytterligare samtal om behov finns.

Vi är en parfymfri mottagning

Undvik att använda parfymerade produkter när du besöker oss.

Besök oss

Sjövägen 6, Bålsta

Familjerådgivningen • Mentea
Mottagningar

Målargatan 7, Stockholm

Stora Marknadsvägen 15, Täby Centrum

Stortorget 13, Helsingborg

Kullagatan 8, Helsingborg

Herkulesvägen 10, Visby

Sjövägen 6, Bålsta

Storgatan 36 i Landskrona

Onlinemottagning

Org.nr: 556732-2184

info@familjeradgivningen.com