Miljöpolicy

Mentea AB ska bedriva sin affärsverksamhet så att företaget efterlever gällande miljölagar och miljöförordningar i all verksamhet och verkar för en positiv utveckling på detta område.  

Mentea AB är medveten om globala utmaningar till följd av miljöpåverkan. Företaget är också medvetet om direkt och indirekt miljöpåverkan från sin egna verksamhet.

  • Vi är engagerade i att minska vår miljöpåverkan och skydda miljön för framtida generationer.
  • Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning.
  • Vi minskar vår pappersanvändning genom att använda digitala dokument och fildelning istället för papperskopior, och använder återvunnet papper när det är möjligt.
  • Vi strävar efter att minska vår transportpåverkan genom att uppmuntra till att använda kollektivtrafik och väljer att ha virtuella möten istället för att resa fysiskt när det är möjligt.
  • Vi väljer miljövänliga material och utrustning som är tillverkade på ett hållbart sätt.
  • Vi hanterar vårt avfall på ett ansvarsfullt sätt genom att återanvända material, kompostera organiskt material och återvinna så mycket som möjligt.
  • Vi strävar efter att uppfylla tillämpliga miljölagar och -regler, och överträffa kraven när det är möjligt.
  • Vi fortsätter att utvärdera och förbättra vår miljöpåverkan genom att sätta upp mål och utvärdera vår prestation regelbundet.

Familjerådgivningen • Mentea
Mottagningar

Målargatan 7, Stockholm

Stora Marknadsvägen 15, Täby Centrum

Stortorget 13, Helsingborg

Kullagatan 8, Helsingborg

Herkulesvägen 10, Visby

Sjövägen 6, Bålsta

Storgatan 36 i Landskrona

Onlinemottagning

Org.nr: 556732-2184

info@familjeradgivningen.com