Familjerådgivning

Familjerådgivningen är en verksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn.

Påfrestningar i nära relationer hör till den mänskliga samvaron. Hjälp från en utomstående samtalspartner kan vara en god investering i relationen innan problem vuxit sig stora. Stödsamtal och rådgivning kan hjälpa för att komma igenom besvikelser och kriser. Detta kan gälla vare sig man kommer fram till att fortsätta eller avsluta relationen. Har man barn kan man behöva hitta nya samarbetsformer. Våra erfarna familjerådgivare är socionomer med vidareutbildning i psykoterapi och med specialinriktning mot par- och familjerelationer.

Samtalsämnen

Samtalen kan exempelvis handla om ämnen som:

Kommunikation
Föräldrarollen
Acceptans och förståelse
Negitiva mönster
Otrohet
Separation
Familjekonstellationer
Närhet

Metod

Vi använder teorier och metoder som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Den teoretiska grunden för arbetet innehåller ett flertal olika teorier, till exempel systemisk, kognitiv, psykodynamisk, lösningsfokuserad, kris- och traumateori, anknytningsteori, sexologi och genusvetenskap. Tillsammans med våra besökare kartlägger och planerar vi arbetet utifrån deras behov och önskemål. Det handlar om vilka samspelsmönster som finns och vad som behöver förändras för att paret eller familjen skall kunna skapa den relation de vill ha. Arbetet syftar till att öka parets/familjens förståelse av sig själva, varandra och samspelet dem emellan. Ibland kan samtalen också ha pedagogiska inslag som syftar till att öka föräldrasamarbetet. En del i metodiken är att tillsammans med våra besökare kontinuerligt utvärdera arbetet.

Så funkar det

Bokning

Samtal bokas enkelt via vår hemsida. Här loggar man in med bank id och kan boka upp till två nya tider, omboka och avboka samtal. Det går också bra att ringa vår telefonbokning vardagar mellan kl 8-12 på tel 0770-33 06 16.

Hur det går till

Varje familjerådgivningssamtal är 60-90 minuter och samtalet sker under sträng sekretess. Inga journaler eller anteckningar förs. Samtalen sker på någon av våra mottagningar eller digitalt via Teams. Möjlighet till kostnadsfri tolk finns. Barn under 18 år kan ej vara med i samtalen.

Betalning

Betalning sker via Swish eller kort. För boende i någon av de kommuner vi har avtal med är samtalen subventionerade och man betalar endast egenavgiften. Det finns även möjlighet att boka familjerådgivning utanför avtal. Kostnaden är då 1500 kr för 60 min samt 1900 kr för 90 minuter.

Bra att veta

Sekretess

Vårt arbete bygger på förtroende och frivillighet. Ni som vänder er till oss för att tala om era mest privata relationer skall erbjudas en trygg ram för samtalet. En förutsättning för detta är den särskilt stränga sekretess som gäller för vår verksamhet. Sekretess gäller alla uppgifter som lämnats eller inhämtats i samband med rådgivning. Vi för ej journaler. Ni som så önskar kan vara anonyma. Det finns dock undantag för vår sekretess vilka ni kan läs om här.

Dokumentation

De som söker familjerådgivning registreras i verksamhetens
datasystem. När rådgivningen är avslutad raderas uppgifterna året efter. Här kan du läsa om hur dina uppgifter hanteras i enlighet med GDPR.

Onlinesamtal

Har du en bokad tid på vår mottagning men vill göra om den till online? Inga problem, meddela bara rådgivare via e-post senast 30 minuter innan bokad tid så får du en Teams-länk skickad till dig. Bra möjlighet vid sjukdom eller andra förhinder.

För boende i Stockholm har vi även en fast onlinemottagning på måndagar och tisdagar med extra korta väntetider.

Anmälningsplikt

Som familjerådgivare är vi skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om vi i verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Möjlighet till tolk

Hos oss har du alltid möjlighet att få ditt språk tolkat utan särskild kostnad. Kontakta bokningen för hjälp med tolk.

Ett samtal i taget

Vi erbjuder även Ett Samtal i Taget (ESiT).  En metod som går ut på att erbjuda parterapi vid ett tillfälle.

Tillgänglighet

Våra mottagningar kan besökas med rullstol.

 

Övrig information

 Spädbarn kan vara med under samtalet men inte äldre barn. Äldre barn kan inte heller vistas på mottagningen i väntrum när samtalet pågår.

Djur är förbjudna bortsett från ledhud. Våra mottagningar är parfymfria.

Boka ett samtal redan idag

Boka ett samtal med en av våra rådgivare. Familjerådgivningen erbjuder subventionerade samtal och har avtal med 27 kommuner i landet.

Boka tid
Familjerådgivningen • Mentea
Mottagningar

Målargatan 7, Stockholm

Stora Marknadsvägen 15, Täby Centrum

Stortorget 13, Helsingborg

Kullagatan 8, Helsingborg

Herkulesvägen 10, Visby

Sjövägen 6, Bålsta

Storgatan 36 i Landskrona

Onlinemottagning

Org.nr: 556732-2184

info@familjeradgivningen.com