Familjerådgivningens sekretess

Familjerådgivare omfattas av absolut sekretess (OSL 26 kap 3§), det innebär att vi inte får tala om det som kommer till vår kännedom. Vi för inte journal.

Det finns några undantag
Familjerådgivarens skyldighet
När det kommer till vår kännedom att barn utsätts för sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk misshandel.
Skyldig anmäla till socialtjänsten.
Barn som bevittnat våld.
Skyldig anmäla till socialtjänsten.
När vi kallas att vittna i domstol eller när vi kallas till förhör hos polis- eller åklagarmyndighet avseende brott som ger minst ett års fängelse. (Exempel på sådana brott är grov misshandel och våldtäkt. Gäller brottet t ex misshandel eller olaga hot vittnar vi inte och vi lämnar inte uppgifter.)
Skyldig att vittna och lämna uppgifter.
Brott riktat mot barn.
Skyldig att vittna och lämna uppgift avseende betydligt fler brott och kravet på att brottet ska ge minst ett års fängelse är borttaget när det gäller barn.
Om vi misstänker att någon kommer att köra rattfull får vi lov att kontakta polisen.
Vår policy är att göra detta.
Om det kommer till vår kännedom att ett allvarligt brott, så som grov misshandel, rån, mord, är ”å färde”.
Skyldig att anmäla till polisen om det inte kan undvikas på annat sätt.
När båda ger sitt samtycke till att vi lämnar uppgifter får vi göra det.
Vår policy är att endast lämna uppgifter när det gäller brott som ger ett års fängelse eller mer.

Vittnesplikten gäller endast brottmål. Vittnesplikten gäller inte tvistemål, till exempel vårdnadstvister. Vi har inte någon generell samarbetsskyldighet gentemot socialtjänsten när de kontaktar oss. Det innebär att vi är förhindrade att svara på frågor från socialtjänsten i umgänges- och vårdnadsutredningar.

Familjerådgivningen • Mentea
Mottagningar

Målargatan 7, Stockholm

Stora Marknadsvägen 15, Täby Centrum

Stortorget 13, Helsingborg

Kullagatan 8, Helsingborg

Herkulesvägen 10, Visby

Sjövägen 6, Bålsta

Storgatan 36 i Landskrona

Onlinemottagning

Org.nr: 556732-2184

info@familjeradgivningen.com