Boka här

Familjerådgivningen City - för boende i Nacka

Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna, såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik eller familjesamtal. Avgiften på 450 kr/samtal (90 min) betalas med Swish eller kort. Avgiften debiteras vid återbud senare än 24 timmar innan besöket. Vi har avtal med Nacka kommun. Vid mottagningen kan du även gå i psykoterapi.

Madelen Alling

Madelen Alling är auktoriserad familjerådgivare och socionom med vidareutbildning i familjeterapi. Hon har en relationell grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk och systemisk grund med kognitiv orientering, har läst metoder i klinisk sexologi samt har en grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy). Madelen har arbetat som familjeterapeut i många år samt som familjerådgivare i 18 år. Madelen har stor erfarenhet av att arbeta med par och familjerelationer i livets alla skeden och faser. En förbättrad kommunikation och nya samspelsmönster leder ofta till förståelse på ett djupare plan och mer långsiktiga förändringar. Madelen har även arbetat specifikt med barnlöshet och dess påverkan på parrelationen.

E-post

Daniel Rosenlind

Daniel Rosenlind är socionom och legitimerad psykoterapeut (KBT). Han har grundutbildning i systemisk familjeterapi och psykoterapi på psykodynamisk grund. Daniel har arbetat med psykoterapeutiskt förändringsarbete med par, familjer, vuxna och barn i 20 år. Han har lång erfarenhet av att arbeta med par som upplever en kris i parrelationen. Daniel är van att arbeta med par som upplever sig ha svårigheter med kommunikation, svartsjuka, tillit, intimitet, lust, omtanke, respekt och acceptans. Han arbetar bland annat med att hjälpa par att bli mer känslomässigt öppna mot varandra, öka förståelsen för varandra, bryta negativa mönster och samspel, samt hitta vägar till en varaktig förändring. Han tar även emot engelsktalande.

E-post

Carin Lövmar

Carin Lövmar är socionom och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, är även utbildad i sexologi. I arbetet integrerar Carin metoder från olika teoretiska inriktningar. Carin har under hela sitt yrkesliv arbetat med familjer, par och i individuella kontakter. Hon har lång erfarenhet av arbete med livskriser, sorg, relationsproblem, konflikter, föräldraskap, kommunikation, intimitet och sexuella problem, samlagssmärta, otrohet, stress. Carin arbetar med att tydliggöra vad som skapar problem i relationen, dels ur ett inlärningsperspektiv, dels utifrån den aktuella situationen. Hon arbetar med vad de som kommer till samtalen kan göra för att kunna påverka och förändra negativa samspelsmönster och förbättra relationerna.

E-post

Carolina Nobel

Carolina Nobel är socionom och legitimerad psykoterapeut. Carolina integrerar beprövade metoder inom KBT och Schematerapi och har i över 17 år arbetat med behandlings- och förändringsarbete för par- och familjer. Hos Carolina är samtalsrummet tryggt och ni formulerar gemensamt mål, för att få en ökad förståelse av behov, tydligare kommunikation och problemlösning vid konflikter. Samtal varvas med övningar för att skapa acceptans och förändringar i er praktiska vardag med bättre samarbete och mer positiva relationer. Carolina har mångårig erfarenhet kring utmaningar i parrelationen såsom otrohet, psykisk ohälsa, föräldraskap; från att bli familj till att leva med tonåringar, samt stor kunskap i neuropsykiatriska funktionsvariationer.
HBTQI-certifierad.

E-post

Lars Karlsson

Lars Karlsson är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning par- och familjeterapi. Han har över 20 års erfarenhet av att möta barn, vuxna, par och familjer i olika konstellationer och livssituationer. Bristande kommunikation, förståelse och acceptans av olikheter, utvecklingskris, föräldraskap, intimitet, sexuella problem, otrohet och existentiella frågor är teman Lars är van att arbeta med. Konfliktfyllt föräldrasamarbete efter separation, psykisk ohälsa och missbruks påverkan på relationer är också områden han har specifik kunskap kring. Lars har även utbildning i EFT, sexologi samt i metoder för arbete med våld i nära relation. Lars tar även emot för individuella psykoterapisamtal och engelsktalande.

E-post

Birgitta Örjes Svensson

Birgitta Örjes Svensson är auktoriserad familjerådgivare, socionom, familjeterapeut och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Hon har vidareutbildning i sexologi och emotionell fokuserad parterapi (EFT). Svårigheter och prövningar möter alla par och familjer genom olika faser i livet. Birgitta har mångårig erfarenhet av par och familjers problematik och kriser. Att kartlägga anknytningsmönster och få ökad kunskap och medvetenhet om sig själv och sin partner ökar möjligheten att påverka relationen. En förbättrad kommunikation leder till färre konflikter och en djupare förståelse i parrelationen. I över 20 år har Birgitta arbetat specifikt med sexologiska frågeställningar. Lust, svårigheter med närhet och intimitet, smärtproblematik. Birgitta tar även emot individuella psykoterapisamtal.

E-post

Birgitta Lundin

Birgitta Lundin är leg sjuksköterska och leg psykoterapeut och har en kognitiv/dynamisk inriktning med tyngdpunkt på schematerapi. Birgitta arbetar både med familjerådgivning och individuella terapier. Under hela sin yrkesverksamma tid har hon arbetat med människor. Hon har en bakgrund som skolsköterska och kurator och har många års arbete med ungdomar och dess familjer. När livet tar en ny vändning kan familjen hamna i svårigheter, som kan yttra sig i relationella problem med mycket konflikter, nedstämdhet eller sorg. Utifrån klientens/familjens situation (personlighet) samt orsaken till att man sökt terapi eller rådgivning arbetar Birgitta integrerat och försöker tillsammans med klienten/familjen hitta vilka mål som önskas nås samt vilka tekniker som kan vara mest hjälpsamma, inom de kognitiva och schematerapeutiska metoderna.

E-post

Niclas Reich

Niclas Reich är socionom och legitimerad psykoterapeut. Han har över 20 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med enskilda individer, par och familjer, i mycket omväxlande livssituationer och dilemman (psykisk ohälsa med varierande diagnostik, relations-, beroende-, anhörig- och traumaproblematik, m.m.). Hans teoretiska grund vilar främst på psykodynamisk teori, men inbegriper även systemteoretiska perspektiv liksom teori och metodik ur kognitiv psykoterapi och kbt, m fl. Mycket inspiration finner han i affektfokuserad psykoterapi, som brukar beskrivas som en modern integrativ psykoterapiform med bas i psykodynamisk teori, anknytnings- och affektteori, med kognitiva inslag. Arbetet anpassas och utformas efter de individuella utmaningarna, för ett meningsskapande samarbete. Niclas finns på mottagningen i Bålsta.

E-post

Kontakt & adress

Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:00-12:00.

E-post info@familjeradgivningen.com

Vi finns på Målargatan 7 (170 m från Hötorget).

Avgift

Avgiften på 450 kr/samtal (90 min) betalas med Swish eller kort och debiteras vid återbud senare än 24 timmar innan besöket. Upp till fem samtal erbjuds med möjlighet till förlängning med ytterligare tre samtal.

Vi är en parfymfri mottagning

Undvik att använda parfymerade produkter när du besöker oss.

Stockholm Hötorget

Målargatan 7, 111 22 Stockholm

Säg vad du tycker

Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Lämna din synpunkt
Familjerådgivningen • Mentea
Mottagningar

Målargatan 7, Stockholm

Stora Marknadsvägen 15, Täby Centrum

Stortorget 13, Helsingborg

Kullagatan 8, Helsingborg

Herkulesvägen 10, Visby

Sjövägen 6, Bålsta

Storgatan 36 i Landskrona

Onlinemottagning

Org.nr: 556732-2184

info@familjeradgivningen.com