Betydelsen av en stabil familjemiljö

21 juni, 2024

Vi lever i ett av världens mest välbärgade länder med hög levnadsstandard, naturskön miljö, stabil ekonomi och innovativt samhälle med goda sociala värderingar. Det finns mycket att vara tacksam för i Sverige. Samtidigt förser statistiken oss med dystra siffror bakom den vackra och grönskande fasaden. 40% av barnen i Sverige har en dålig anknytning till sina föräldrar, 20% av unga lider av psykisk ohälsa och 40.000 brott begås varje år av barn. En dyster sida av Sverige som sätter självgodheten i vrångstrupen.

När jag växte upp fanns det hemmafruar. Min mamma var en sådan. Hon var hemma med mig tills jag var 9 år. Det var inte så bra ur ett jämställdhetsperspektiv. Jag blev inte heller kognitivt tränad i förskolan eller socialiserad med andra förskolebarn och det värsta av allt, jag lärde mig inte de så viktiga statliga ideologiska värderingarna som innefattas i begreppet pedagogik. Men jag fick nånting annat, jag fick trygghet, ett inre lugn och tillit till min förmåga att skilja rätt från fel och bra från dåligt. Som barn brydde jag mig inte så mycket om jämställdhet men jag brydde mig om trygghet. Jag tror att detta är anledningen till varför jag idag är familjerådgivare och värnar om familjens betydelse. Förstå mig rätt, jag är en stor förespråkare av jämställdhet och förskolans arbete är viktigt men för barnet kommer alltid familjen att ha den största betydelsen.

För barnet är familjen mer än bara en biologisk enhet, det är en grundläggande institution som formar dess identitet, trygghet och välbefinnande. I en tid där olika familjekonstellationer blir allt vanligare är det viktigt att påminna oss själva om den grundläggande betydelsen av en stabil familjemiljö för barnets utveckling.

Barn är inte små individer som existerar i en isolerad grupp, de är en del av ett större sammanhang som kallas familj. Det är inom denna kontext som de först lär sig att navigera i världen, där de formar sina värderingar och bygger sina relationer. Familjen är deras första och mest betydelsefulla samhällsmiljö där de får kärlek, trygghet och tillit.

En familj erbjuder mer än bara materiella behov, den ger också emotionell stabilitet och stöd. När barnet möter utmaningar och svårigheter är det familjen som står vid dess sida, som erbjuder tröst och råd och som fungerar som en fristad i en ibland osäker värld. Genom att bygga en stark familjebas ger vi barnet en solid grund att stå på när det möter livets upp- och nedgångar.

Förutom den emotionella stabiliteten ger familjen också en plattform för lärande och utveckling. Det är inom familjen som barnet först introducerar normer, värderingar och sociala färdigheter. Genom att observera och interagera med familjemedlemmar lär sig barnet hur man kommunicerar, samarbetar och löser konflikter. Denna informella utbildning är lika viktig som den formella utbildningen och utgör grunden för barnets personliga och sociala tillväxt.

Det är också inom familjen som barnet får den kärlek och omsorg som är nödvändig för dess psykiska och känslomässiga utveckling. En kärleksfull och stöttande familjemiljö ger barnet självförtroende och självkänsla vilket är avgörande för dess välbefinnande. När barnet känner sig älskat och accepterat av sin familj lär det sig också att älska och acceptera sig själv vilket är grunden för en hälsosam självbild.

Men för att familjen ska kunna uppfylla sina viktiga funktioner behövs det stöd från samhället. Det krävs politiska åtgärder och resurser för att stödja familjer i deras roll som barns första och viktigaste fostrare. Det handlar inte bara om ekonomiskt stöd, även om det är viktigt, utan också om att skapa en miljö där familjer kan trivas och växa tillsammans.

I en tid där olika familjekonstellationer blir allt vanligare är det viktigt att påminna oss själva om den grundläggande betydelsen av en stabil familjemiljö för barnets utveckling. Oavsett hur en familj ser ut är det den kärlek, trygghet och stöd den ger som är avgörande för barnets välbefinnande. Genom att prioritera barns behov av en familj ger vi dem den bästa möjliga starten i livet och bygger en starkare och mer hållbar framtid för oss alla.

Magnus Lerman
Leg Psykoterapeut / Auktoriserad Familjerådgivare

Fortsätt läsa

Mer tips och råd
Semester – en utmaning?

Semester – en utmaning?

Blogg

Under ett antal år var jag gift och boende på västkusten med min familj. Med en fru från Bohuslän och två små barn var det inte så lätt att hålla k...

Läs mer
Varför blir du så arg?

Varför blir du så arg?

Blogg

”Varför blir du så arg!?”. Ja, varför reagerar vi ibland så starkt på exempelvis ett svek eller när vi känner oss missförstådda? Om till exempel vå...

Läs mer
Betydelsen av en stabil familjemiljö

Betydelsen av en stabil familjemiljö

Blogg

Vi lever i ett av världens mest välbärgade länder med hög levnadsstandard, naturskön miljö, stabil ekonomi och innovativt samhälle med goda sociala...

Läs mer
Familjerådgivningen • Mentea
Mottagningar

Målargatan 7, Stockholm

Stora Marknadsvägen 15, Täby Centrum

Stortorget 13, Helsingborg

Kullagatan 8, Helsingborg

Herkulesvägen 10, Visby

Sjövägen 6, Bålsta

Storgatan 36 i Landskrona

Onlinemottagning

Org.nr: 556732-2184

info@familjeradgivningen.com