Boka här

Helsingborgs Familjerådgivning - för boende i Perstorp

Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna, såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik eller familjesamtal. Avgiften på 200 kr/samtal (90 min) betalas med Swish eller kort. Avgiften debiteras vid återbud senare än 24 timmar innan besöket. Vi har avtal med Perstorps kommun.

Ante Westman

Ante Westman har steg 1-utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning, grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy), är utbildad socialpedagog och har fördjupad utbildning i bl.a. familjeterapi, anknytningsteori, spädbarnspsykiatri och lösningsfokuserat förhållningssätt. Ante har lång erfarenhet av att arbeta med familjerelationer i olika konstellationer, främst med fokus på småbarns- och spädbarnsfamiljer. En känsla av missnöje med relationen kan leda till negativa samspelsmönster. På Familjerådgivningen får ni möjlighet att tydliggöra era olika rollers betydelse för relationen och att utforska möjligheterna till förändring så en känsla av att ett mer positivt samspelsmönster kan komma igång.

E-post

Johanna Furby

Johanna Furby är utbildad socionom med grundutbildning i psykoterapi psykodynamisk inriktning och grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy). Hon har erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och familjer bland annat genom att ha hållit i föräldrautbildningar i aktivt föräldraskap. Johanna har arbetat som familjerådgivare i åtta år. Fokus för samtalen/familjerådgivningen utgår från den problematik vi kan möta i livet i relationer som vi har och har haft nära. Det kan vara ett utvecklingsarbete där vi tillsammans ringar in, känner igen och hittar sätt att bryta mönster som ger låsningar, polariseringar och maktkamper i relationen. Det kan även vara hjälp i att förstå och bearbeta separation.

E-post

Jenny Skogsberg

Jenny Skogsberg är socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator och leg. psykoterapeut med inriktning par- och familjeterapi. Jenny har över 20 års erfarenhet av samtal med barn, ungdomar och vuxna i olika konstellationer utifrån olika problemområden. Till oss kan man komma med sin partner eller familjemedlem/-ar om man behöver stöd och vägledning i sina relation/er. Fokus i samtalen är bland annat att skapa utrymme för varje individ att få sin berättelse hörd och ge sin syn på problemet, att förbättra kommunikationen, öka förståelsen och acceptansen för varandras behov och olikheter och att se hur våra tidigare relationer och erfarenheter påverkar den relation/er vi lever i idag. Tillsammans arbetar vi mot förändring!

E-post

Kontakt

Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:00-12:00.

E-post info@familjeradgivningen.com

Vi finns på Stortorget 13 vån 2 i Helsingborg (Huvudmottagning)
samt på Kullagatan 8.

Avgift

Avgiften 200 kr per samtal (90 min). Avgiften betalas med kort och debiteras vid återbud mindre än 24 timmar innan besöket. Upp till sju samtal erbjuds.

Telefonrådgivning och samtal via video

Viss rådgivning kan ges via telefon. För bokning av det hänvisas till tfn 0770-33 06 16. Även samtal via video (Teams) erbjuds vilket det går att läsa mer om här.

Besök oss

Stortorget 13 vån 2, 252 20 Helsingborg. Detta är vår huvudmottagning. Vi tar även emot besök på Kullagatan 8.

Säg vad du tycker

Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Lämna din synpunkt
Familjerådgivningen • Mentea
Mottagningar

Målargatan 7, Stockholm

Stora Marknadsvägen 15, Täby Centrum

Stortorget 13, Helsingborg

Kullagatan 8, Helsingborg

Herkulesvägen 10, Visby

Sjövägen 6, Bålsta

Storgatan 36 i Landskrona

Onlinemottagning

Org.nr: 556732-2184

info@familjeradgivningen.com