Boka här

Helsingborgs Familjerådgivning - för boende i Svalöv

Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna, såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik eller familjesamtal. Avgiften på 300 kr/samtal (90 min) betalas med Swish eller kort. Första samtalet är avgiftsfritt. Avgiften debiteras vid återbud senare än 24 timmar innan besöket. Vi har avtal med Svalövs kommun.

Ante Westman

Ante Westman har steg 1-utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning, grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy), är utbildad socialpedagog och har fördjupad utbildning i bl.a. familjeterapi, anknytningsteori, spädbarnspsykiatri och lösningsfokuserat förhållningssätt. Ante har lång erfarenhet av att arbeta med familjerelationer i olika konstellationer, främst med fokus på småbarns- och spädbarnsfamiljer. En känsla av missnöje med relationen kan leda till negativa samspelsmönster. På Familjerådgivningen får ni möjlighet att tydliggöra era olika rollers betydelse för relationen och att utforska möjligheterna till förändring så en känsla av att ett mer positivt samspelsmönster kan komma igång.

E-post

Johanna Furby

Johanna Furby är utbildad socionom med grundutbildning i psykoterapi psykodynamisk inriktning och grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy). Hon har erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och familjer bland annat genom att ha hållit i föräldrautbildningar i aktivt föräldraskap. Johanna har arbetat som familjerådgivare i åtta år. Fokus för samtalen/familjerådgivningen utgår från den problematik vi kan möta i livet i relationer som vi har och har haft nära. Det kan vara ett utvecklingsarbete där vi tillsammans ringar in, känner igen och hittar sätt att bryta mönster som ger låsningar, polariseringar och maktkamper i relationen. Det kan även vara hjälp i att förstå och bearbeta separation.

E-post

Jenny Skogsberg

Jenny Skogsberg är socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator och leg. psykoterapeut med inriktning par- och familjeterapi. Jenny har över 20 års erfarenhet av samtal med barn, ungdomar och vuxna i olika konstellationer utifrån olika problemområden. Till oss kan man komma med sin partner eller familjemedlem/-ar om man behöver stöd och vägledning i sina relation/er. Fokus i samtalen är bland annat att skapa utrymme för varje individ att få sin berättelse hörd och ge sin syn på problemet, att förbättra kommunikationen, öka förståelsen och acceptansen för varandras behov och olikheter och att se hur våra tidigare relationer och erfarenheter påverkar den relation/er vi lever i idag. Tillsammans arbetar vi mot förändring!

E-post

Jenny Öberg

Jenny Öberg är socionom, är steg 1-utbildad i både KBT samt psykodynamisk inriktning samt studerar nu till legitimerad familjeterapeut vid Lunds universitet. Är också utbildad i existentiell psykoterapi. Jenny har arbetat som socionom i över 20 år inom olika verksamheter, och har lång erfarenhet av att arbeta med enskilda terapier, barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras familjer. Alla människor kan genom livet få problem i sina relationer, och ibland kan det vara svårt att själv finna en lösning. Då kan vi genom samtal skapa möjligheter och se andra perspektiv. Att boka en tid på familjerådgivningen kan ses som en kärlekshandling i sig och ett led i viljan att möta och förstå varandra!

E-post

Anne-Lie Dietz

Anne-Lie Dietz är socionom och leg. psykoterapeut med inriktning par- och familjeterapi. Anne-Lie har över 20 års erfarenhet av samtal med familjer och par i olika livssituationer. Våra nära relationer är viktiga för oss och därför blir vi extra påverkade och sårbara när dessa utsätts för prövning. Det kan t. ex. handla om en specifik händelse eller en känsla av missnöjdhet. På familjerådgivningen får ni möjlighet att sätta ord på era egna tankar och upplevelser kring vad som blir problematiskt. Tillsammans fokuserar vi på ett förändringsarbete med bl. a. förbättrad kommunikation och ökad tillit samt en större förståelse för varandras olikheter, men även att förstå sig själv och sin egen livshistorias betydelse. Anne-Lie tar även emot för individuella psykoterapisamtal.

E-post

Mats Höjing

Mats Höjing är socialpedagog, leg. hälso- och sjukvårdskurator och leg. psykoterapeut i par- och familjepsykoterapi på systemteoretisk grund. Han har även utbildning i sexologi och grundutbildning i emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT). Mats praktiserar familjerådgivning utifrån ett antal beprövade inriktningar, inklusive kognitiva, familjesystem och narrativ terapi. Han har över 20 års erfarenhet av att möta barn, ungdomar, vuxna och familjer. Vid dessa möten inom flera problemområden och i olika konstellationer, livssituationer och livssammanhang. Mats har också lång erfarenhet av att utifrån olika temata hålla i ett antal beprövade föräldrautbildningar. Han har hållit i utbildningar riktade enbart för föräldrar, samt även för föräldrar i grupper. Mats kan med sin kunskap och erfarenhet hjälpa dig som har samlevnadsproblem, konflikter och/eller kriser i dina vuxna familjerelationer. Vid familjerådgivning är det relationerna inom familjen som är i fokus. Här riktar Mats sig främst till vuxna parrelationer i olika skeden och faser i livet.

E-post

Kontakt

Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:00-12:00.

E-post info@familjeradgivningen.com

Vi finns på Stortorget 13 vån 2 i Helsingborg (Huvudmottagning)
samt på Kullagatan 8.

Avgift

För dig som är folkbokförd i Svalöv är första samtalet avgiftsfritt och därefter är avgiften 300 kr per samtal (90 min). Avgiften betalas med Swish eller kort och debiteras vid återbud mindre än 24 timmar innan besöket. Upp till sju samtal erbjuds.

Telefonrådgivning och samtal via video

Viss rådgivning kan ges via telefon. För bokning av det hänvisas till tfn 0770-33 06 16. Även samtal via video (Teams) erbjuds vilket det går att läsa mer om här.

Besök oss

Stortorget 13 vån 2, 252 20 Helsingborg. Detta är vår huvudmottagning. Vi tar även emot besök på Kullagatan 8.

Säg vad du tycker

Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Lämna din synpunkt
Familjerådgivningen • Mentea
Mottagningar

Målargatan 7, Stockholm

Stora Marknadsvägen 15, Täby Centrum

Stortorget 13, Helsingborg

Kullagatan 8, Helsingborg

Herkulesvägen 10, Visby

Sjövägen 6, Bålsta

Storgatan 36 i Landskrona

Onlinemottagning

Org.nr: 556732-2184

info@familjeradgivningen.com